Gedaan met laden. U bevindt zich op: Directie-generaal Personen met een Handicap

Directie-generaal Personen met een Handicap

De Directie-generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid is belast met de opstelling, de interpretatie en de toepassing in de praktijk van de reglementering inzake de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Ze levert attesten af aan personen met een handicap opdat zij hun rechten kunnen laten gelden inzake fiscale en sociale voordelen.

De Directie-generaal levert ook parkeerkaarten en verminderingskaarten op het openbaar vervoer af. Zij voert medische onderzoeken uit om de handicap vast te stellen met het oog op de toekenning van de verhoogde kinderbijslag.

De Directie-generaal bestaat uit de volgende diensten:

  • Dienst van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  • Dienst attesten, parkeerkaarten en verminderingskaarten, en verhoogde kinderbijslag
  • Medische dienst
  • Sociale dienst
  • Dienst gehandicaptenbeleid
  • Dienst statistiek en begroting

De eerste 4 diensten geven inlichtingen over de afhandeling van een individueel dossier. De dienst gehandicaptenbeleid geeft meer algemene informatie over zaken die tot de bevoegdheid van de Directie-generaal behoren.

Contactgegevens

Telefoon
0800 987 99
Kantooruren
Maandag
8:30 - 12:30
Dinsdag
8:30 - 12:30
Woensdag
8:30 - 12:30
Donderdag
8:30 - 12:30
Vrijdag
8:30 - 12:30
Adres

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een Handicap

Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower

Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Arbeidsreglement