Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is de motor en coördinator van het e-government in de sociale sector. Zij heeft als opdracht:

 • de actoren in de Belgische sociale sector aanzetten
  • tot een efficiënte en effectieve dienstverlening met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor alle betrokkenen
  • waar mogelijk op eigen initiatief
  • op een wijze die optimaal afgestemd is op de verschillende eindgebruikers van de diensten
  • door de permanente verbetering van hun (onderlinge) processen en relaties met behulp van nieuwe technologieën (e-government)
 • het machtigen, organiseren en leiden van de elektronische gegevensuitwisselingen
  • tussen de instellingen van sociale zekerheid
  • tussen deze instellingen en instanties buiten de sociale zekerheid
  • tussen de socialezekerheidsinstellingen en de burgers en werkgevers
 • de coördinatie van de betrekkingen tussen de instellingen van sociale zekerheid en het rijksregister van de natuurlijke personen
 • het inzamelen bij de instellingen van sociale zekerheid en het opslaan van de identificatiegegevens die niet in het rijksregister van de natuurlijke personen beschikbaar zijn
 • het inzamelen bij de instellingen van sociale zekerheid van informatie nuttig voor het beheer, de conceptie en de kennis van de sociale zekerheid en de verspreiding ervan.

Welke persoonlijke gegevens kan ik via de KSZ bekijken?

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is geen centrale databank waar omvangrijke hoeveelheden gegevens over alle burgers worden bijgehouden. Ze regelt enkel het verkeer van gegevens. Het komt er op neer dat de Kruispuntbank weet wie waar een dossier heeft, en wat de aard van dat dossier dan wel is.

Wilt u een een actueel overzicht van de instellingen van sociale zekerheid die een dossier over u beheren, dan moet u zich schriftelijk wenden tot de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning. Bij uw verzoek moet u een kopie van uw identiteitskaart voegen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal het antwoord opsturen naar het adres vermeld op deze identiteitskaart. Er is een online formulier beschikbaar op de website, of u kunt er een aanvragen.

Let op:

 • Wilt u inzage in uw gegevens bij het Rijksregister, dan moet u naar uw gemeente.
 • Is er een probleem in verband met uw gegevens bij de RIZIV, dan gaat u best naar uw ziekenfonds.

Op de website vindt u onder de rubriek contact ook een online-formulier dat u kunt gebruiken om uw vragen te stellen.

Contactgegevens

Telefoon
02 741 83 11
Fax
02 741 83 00
Adres

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Willebroekkaai 38, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Arbeidsreglement