Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat

Parlement
  • verdedigt de rechten en behartigt de belangen van het kind
  • ziet toe op de naleving van het het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de rechten van het kind
  • treedt op als vertolker van de rechten, de belangen en de noden van het kind
  • onderzoekt en behandelt klachten over schendingen van kinderrechten die door kinderen, jongeren als volwassenen kunnen worden ingediend via de Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat op het gratis nummer 0800 20 808 en via kinderrechten.be(opent in nieuw venster)
  • probeert te zoeken naar een oplossing door te luisteren naar alle partijen met bijzondere aandacht voor de positie en rechten van de minderjarige
  • informeert en sensibiliseert het grote publiek over kinderrechten
  • formuleert waar nodig voorstellen en aanbevelingen aan de Vlaamse overheid en in het bijzonder aan het Vlaams Parlement over nieuwe wetgevingsinitiatieven die van belang kunnen zijn voor minderjarigen of bestaande regelgeving of praktijken die indruisen tegen kinderrechten

Contactgegevens

Contactpersonen

Kinderrechtencommissaris

Vrijens Caroline