De directie Decreetgeving zorgt voor de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de dagelijkse politieke werking van het Vlaams Parlement:

  • ondersteuning van de plenaire vergadering en commissievergaderingen
  • opstellen en publiceren van de verslagen van de plenaire vergaderingen en van de vragen en interpellaties in commissie
  • administratieve verwerking van interpellaties, actuele interpellaties, actuele vragen, vragen om uitleg en schriftelijke vragen
  • opstellen van ontwerpverslagen
  • ondersteuning van de benoemingen en voordrachten door de plenaire vergadering in diverse instellingen
  • opstellen van een wetgevingstechnisch advies over voorstellen van decreet en amendementen
  • opstellen van een taaladvies bij parlementaire initiatieven en verstrekken van taaladvies in het algemeen
  • kwaliteitsbewaking, begeleiding drukproces en publicatie van de gedrukte documenten
  • opmaak van de perkamenten (de officiële gedrukte tekst van bv. een decreet) en overmaking ervan aan de Vlaamse Regering
  • beheer van de parlementaire databank Proteus.

Contactgegevens

Adres

Directie Decreetgeving

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 552 13 20
Fax
02 552 13 80

Contactpersonen

Directeur

Vermeylen Gerit