Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse overheid start vervanging- en renovatieprogramma 'OverBruggen' OverBruggen

Vlaamse overheid start vervanging- en renovatieprogramma 'OverBruggen'

Vlaanderen telt heel wat bruggen en tunnels die dateren van de jaren 60 en 70 en inmiddels sterk verouderd zijn. De Vlaamse overheid start daarom een grote inhaalbeweging voor het herstellen en vervangen van de zogenaamde kunstwerken. “Om die achterstand efficiënt weg te werken, volgen we een plan van aanpak 2020-2030 waarvoor deze legislatuur een bedrag van 1,6 miljard euro wordt uitgetrokken om te voorzien in renovatie, onderhoud en modernisering”, aldus minister Peeters. Om een versnelling hoger te schakelen, wordt het vervanging- en renovatieprogramma ‘OverBruggen’ opgestart die o.a. via een publiek-private samenwerking (PPS) op grote schaal een reeks bruggen aanpakt. Die publiek-private samenwerking werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. “Deze wordt nu in de markt geplaatst en het is ons opzet om in deze PPS één hoofdaannemer te selecteren die 49 bruggen gaat ontwerpen en vervangen. Het gaat om een totaalinvestering van 300 miljoen euro.”

Overzicht bruggen

Via onderstaande actieknop kunt u het overzicht met bruggen bekijken die worden aangepakt via de PPS-cluster.

Op initiatief van Vlaams minister Peeters is er begin deze legislatuur een versnelling ingezet voor het herstellen en vernieuwen van de kunstwerken (o.a. onze bruggen, tunnels,…) in Vlaanderen. Er is een ouderdomspiek die ervoor zorgt dat een aantal bruggen op korte termijn volledig vernieuwd moet worden. Er wordt hierbij ingezet op parallelle sporen. Eerst en vooral via reguliere aanbestedingen voor het renoveren en vernieuwen van bruggen. Ten tweede werden de middelen voor onderhoud opgetrokken. Tot slot komt daar nu een publiek-private samenwerking (PPS) bij waarbij een groot aantal bruggen in één pakket vernieuwd of vervangen worden door één hoofdaannemer.

Onze infrastructuur moet efficiënt en optimaal beheerd en onderhouden worden. De erfenis uit het verleden is er een met een grote achterstand en kunstwerken die zich in slechte staat bevinden. De uitdagingen zijn bijzonder groot en vergen een gelijktijdige inzet van mensen en middelen. Binnen ons vervanging- en renovatieprogramma ‘OverBruggen’ kennen veiligheid en betrouwbaarheid een absolute prioriteit. Het is dan ook noodzakelijk om een grote en optimale inhaalbeweging te maken. Gezien de logistieke complexiteit van de opdracht kiezen wij voor deze grootschalige PPS-opdracht waarbij we 49 bruggen in Toestand 4 samen aanpakken: een primeur in Vlaanderen. Door het onderhoud op lange termijn bij de aannemer onder te brengen verzekeren we ons ook van een kwalitatieve en duurzame uitvoering.

Lydia Peeters

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Over OverBruggen

OverBruggen is een programma van de Vlaamse overheid om verouderde bruggen versneld te vernieuwen. Door deze inhaaloperatie wil Vlaanderen de veiligheid garanderen en de beschikbaarheid van deze kritieke schakels in het verkeersnetwerk versterken. De nieuwe bruggen moeten toekomstbestendig zijn en voldoen aan hedendaagse klanteneisen, zoals bredere fietspaden en verhoogde veiligheidsvoorzieningen.

Het eerste initiatief in OverBruggen is het vernieuwen van 49 vaste bruggen in slechte toestand, verspreid over Vlaanderen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken coördineert deze opdracht, in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg.

Voor deze opdracht wordt één private partner aangesteld met voldoende capaciteit om alle nieuwe bruggen tegen 2030 te bouwen. De sluiting van het raamcontract met deze partner wordt voorzien in het voorjaar van 2024. De start van de werken in voorzien in 2026.