Gedaan met laden. U bevindt zich op: Parkeerreglement en parkeerboetes

Parkeerreglement en parkeerboetes

Wie de parkeerregels uit de wegcode overtreedt, riskeert een boete.

Reglementering

De algemene verkeersregelgeving (de 'wegcode')(opent in nieuw venster) is een bevoegdheid van de Vlaamse en federale overheid.

De wegbeheerders (het gewest of de gemeenten) kunnen ook aanvullende reglementen vaststellen. In de aanvullende reglementen van de gemeenten staan regels over:

Retributies of boetes

In Vlaanderen hebben veel gemeenten een of meerdere eigen parkeerreglementen. Sommige gemeenten passen bij parkeerovertredingen een belasting toe. Andere gemeenten kiezen voor een 'retributie' (meestal omdat het parkeertoezicht is uitbesteed aan een private partner).

Niet eens met een boete of een retributie?

  • Kreeg u een brief van de politie met daarin een proces-verbaal (pv) en een voorstel tot 'onmiddellijke inning' en bent u het niet eens met de vaststellingen van de politie of vindt u dat u geen overtreding beging? Dan kunt u het antwoordformulier invullen en terugsturen naar de politie. U vindt het antwoordformulier op de achterzijde van een van de twee exemplaren van het proces-verbaal.
  • Kreeg u de vraag om een retributie te betalen en bent u het daar niet mee eens? Raadpleeg het 'retributiereglement' van de gemeente waarin de retributie werd uitgeschreven. Of neem contact op met de gemeente waarin u geparkeerd stond. Meestal kunt u per mail of per brief bezwaar aantekenen en bewijzen opsturen. Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard, kan beslist worden dat u de retributie niet moet betalen.