Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeel aanwerven

Personeel aanwerven

Als uw zaak groeit, dan hebt u op een bepaald moment mogelijk nood aan versterking. Of misschien hebt u al vanaf de start van uw onderneming personeel moeten inschakelen. U kunt dan overwegen een of meer personeelsleden in dienst te nemen.

Mogelijk komt er een moment waarop u het als ondernemer niet meer alleen kunt bolwerken. Mogelijk moet u dan personeel aanwerven. Maar er zijn ook een hoop andere mogelijkheden, die misschien beter passen bij uw specifieke noden.

In zijn Startersgids zet het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) de belangrijkste criteria om al of niet personeel aan te werven en andere mogelijke samenwerkingsvormen(opent in nieuw venster) op een rij, zodat u beter kunt beslissen welke hulp u eigenlijk nodig hebt.

Flexibel personeel

Als u bijvoorbeeld maar in bepaalde drukke periodes hulp nodig hebt, kunnen flexi-jobwerknemers, freelancers of jobstudenten een optie zijn.

Hebt u een eenmanszaak (geen vennootschap), dan kunt u de hulp inroepen van uw partner, familieleden of vrienden om u, bijvoorbeeld op drukke momenten, te helpen in de zaak, als meewerkende partner of als helper.

Verplichtingen als werkgever

Eén of meer medewerkers in dienst nemen heeft niet alleen financiële, maar ook veel praktische gevolgen.

Het is vooraleerst belangrijk na te gaan of uw onderneming wel voldoende financiële middelen heeft om personeel in te schakelen. Vanaf het ogenblik dat u mensen in dienst neemt, bent u bovendien niet langer alleen maar bedrijfsleider, u wordt daarnaast ook werkgever en coach. U moet dus niet alleen geschikt personeel vinden, u moet ook uw sociale en administratieve verplichtingen als werkgever(opent in nieuw venster) nakomen. Zo moet u onder meer:

  • een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) doen bij de RSZ
  • een arbeidsovereenkomst en een arbeidsreglement opmaken
  • een arbeidsongevallenverzekering afsluiten
  • u aansluiten bij een kinderbijslagfonds
  • u aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
  • een personeelsregister en een loonfiche afleveren
  • enz.

Steun bij aanwerving

Als u personeel in dienst neemt, hebt u in bepaalde gevallen recht op steun van de overheid. Als u in de subsidiedatabank van VLAIO filtert op ‘tewerkstellen’, krijgt u een overzicht van alle steunmaatregelen voor aanwerving. U krijgt niet alleen een overzicht van mogelijke subsidies, maar ook van andere maatregelen zoals doelgroepverminderingen op de sociale bijdragen of andere tegemoetkomingen als u mensen uit een bepaalde doelgroep in dienst neemt.

Steun voor opleiding of bijscholing

Wilt u uw medewerkers opleiden of bijscholen? Mogelijk komt u in aanmerking voor financiële tegemoetkomingen van de overheid. Als u in de subsidiedatabank van VLAIO filtert op ‘opleiden’, krijgt u een overzicht van alle steunmaatregelen voor opleiding.

Als kmo kunt u een beroep doen op de kmo-portefeuille. Dat is een subsidie voor opleiding en advies voor kmo’s en zelfstandigen (kmo-portefeuille). Als u de opleiding van uw personeel bij een geregistreerde dienstverlener aankoopt, kunt u een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid krijgen.

Werknemers in de privésector die op eigen initiatief een opleiding volgen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op Vlaams opleidingsverlof. Als werkgever kunt u ook zelf opleidingen voorstellen aan uw werknemers. Zo geeft u ze zelf een duwtje in de rug richting een opleiding, zonder dat te verplichten. Dat wordt ook wel ‘gemeenschappelijk initiatiefrecht’ genoemd.

Ook de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) biedt heel wat opleidingen aan voor uw werknemers. Onder bepaalde voorwaarden zijn die opleidingen gratis of krijgt u korting.