Vanaf de leeftijd van 18 jaar en na een minimumstage of oefenperiode van 3 maanden kunt u het praktijkexamen afleggen met vrije begeleiding, of onder begeleiding van een rijschool (PDF bestand opent in nieuw venster) of zelfstandig rijinstructeur.

 • U legt het examen af met uw eigen voertuig en begeleider? Dan maakt u zelf een afspraak met een examencentrum, bij voorkeur minstens 6 weken op voorhand.
 • U legt het examen af onder begeleiding van een rijschool of zelfstandige rijinstructeur? Dan maakt de rijschool of rijinstructeur de afspraak.

Het praktijkexamen kost 40 euro en bestaat uit twee delen:

Gevaarherkenningstest

De gevaarherkenningstest gaat na of u de verschillende gevaren op de weg tijdig herkent en correct inschat. U legt de test af voor de proef op de openbare weg.

De test bestaat uit 5 korte filmpjes die een verkeerssituatie tonen vanuit het perspectief van de bestuurder, samen met de snelheidsmeter, richtingaanwijzers en binnen- en buitenspiegels.

Na afloop van elk filmpje krijgt u een bijbehorende vraag met 4 antwoordmogelijkheden. Minimaal 1 en maximaal 3 goede antwoorden zijn mogelijk:

 • Voor elk correct antwoord krijgt u 1 punt.
 • Voor elk fout antwoord verliest u 1 punt.
 • Voor elk correct antwoord dat u niet aanvinkt, krijgt u 0 punten.

Proef op de openbare weg

Tijdens de proef op de openbare weg gaat de examinator na of u uw voertuig beheerst en het verkeersreglement correct toepast. U moet tijdens het examen 2 van de 6 beschreven manoeuvres uitvoeren en een stuk zelfstandig rijden op de weg. Het praktijkexamen duurt minimaal 40 minuten. Meer info over het praktijkexamen (PDF bestand opent in nieuw venster) vindt u in de brochure over rijbewijs B.

Voor te leggen documenten

Bezorg onderstaande documenten aan het examencentrum vóór de start van het praktijkexamen:

Van de leerling-bestuurder:

 • een geldig voorlopig rijbewijs
  • Als uw voorlopig rijbewijs is verlopen:
   • getuigschrift van een erkende rijschool om aan te tonen dat u 6 uur praktijkles hebt gevolgd na het verlopen van uw voorlopig rijbewijs + attest van uw gemeentebestuur, waaruit blijkt dat u de nodige scholing of oefening hebt genoten met een voorlopig rijbewijs
 • een geldig identiteitsdocument
 • een betalingsbewijs als u het praktijkexamen vooraf hebt betaald
 • een bewijs dat u de voorgeschreven opleiding van 6 uur volgde bij een erkende rijschool in het geval dat u al 2 keer niet geslaagd bent voor het praktijkexamen.

Van het voertuig:

 • een origineel inschrijvingsbewijs
 • een origineel geldig verzekeringsbewijs (witte of groene papieren kaart of elektronisch)
 • een geldig keuringsbewijs.

Als u met een erkende rijschool uw praktijkexamen aflegt, dan bezorgt uw rijbegeleider deze documenten aan het examencentrum.

Van de begeleider:

 • een geldig identiteitsdocument
 • een geldig Belgisch of Europees rijbewijs.

Examenvoertuig

Het examenvoertuig moet technisch en administratief in orde zijn. Bijkomende voorwaarden en voorschriften zijn:

 • Achteraan het voertuig is het L-teken duidelijk zichtbaar, tenzij u het examen aflegt met een voertuig van een erkende rijschool.
 • In het voertuig is er een tweede achteruitkijkspiegel. De spiegel in de zonneklep wordt daarvoor niet aanvaard.
 • Een dubbele bediening is toegestaan, op voorwaarde dat de bijbehorende geluidssignalisatie correct werkt.
 • Parkeerhulpsystemen en camera’s die u helpen bij de manoeuvres zijn toegestaan, als die origineel op het voertuig zijn voorzien.
 • Het examenvoertuig moet voldoende proper zijn.
 • Speciaal aangebrachte tekens op het dashboard om u te helpen tijdens het examen zijn niet toegestaan.
 • Oldtimers en voertuigen met handelaarsplaat, proefrittenplaat of transitplaat van korte duur zijn niet toegestaan voor de proef op de openbare weg. Voertuigen met tijdelijke kentekenplaten van lange duur zijn wél toegestaan. Breng het examencentrum daarvan op de hoogte als u een afspraak maakt voor de proef op de openbare weg.

Bijstand door een tolk

U kunt het praktijkexamen afleggen met bijstand van een Franse, Duitse of Engelse beëdigde tolk. Neem daarvoor zeker op voorhand contact op met het examencentrum.

De Franse, Duitse of Engelse beëdigde tolk kiest en betaalt u zelf. De tolk moet aan het examencentrum een bewijs voorleggen om aan te tonen dat hij een beëdigde tolk is.

U kunt het praktijkexamen ook met een beëdigde doventolk afleggen. Zorg ervoor dat u op voorhand contact opneemt met het examencentrum.

Geslaagd voor het praktijkexamen

Als u geslaagd bent voor het praktijkexamen krijgt u het formulier ‘Aanvraag om een rijbewijs’ van het examencentrum. Ga met dat formulier naar uw gemeentebestuur om uw rijbewijs aan te vragen.

Het formulier ‘Aanvraag om een rijbewijs’ zelf is geen geldig rijbewijs. Het is 3 jaar geldig om uw rijbewijs aan te vragen.

Niet geslaagd voor het praktijkexamen

Bent u niet geslaagd voor het praktijkexamen, dan kunt u het praktijkexamen opnieuw afleggen, maar niet op dezelfde dag.

 • U legt de gevaarherkenningstest en de proef op de openbare weg opnieuw af.
 • Als u 2 keer na elkaar niet slaagt voor het praktijkexamen moet u minimaal 6 uur rijles volgen bij een erkende rijschool (PDF bestand opent in nieuw venster). Slaagt u nadien nogmaals 2 keer niet, dan moet u opnieuw 6 uur rijles volgen. Geef het getuigschrift van de gevolgde uren af aan het examencentrum voor uw volgende poging.

Contact

Met praktische vragen over de opleiding of het examen kunt u terecht bij de rijschool of het examencentrum.

Vragen over de rijopleiding en rij-examen die met de regelgeving of het beleid te maken hebben, kunt u stellen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken ((opent in nieuw venster)).