Voorwaarden

  • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden (bijv. appartementen) of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer, die u een attest bezorgt.
  • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum.
  • Raadpleeg het Informatieblad 2019 of 2020 van Fluvius (opent in nieuw venster) voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het materiaal moet voldoen (U-waarde, ...).

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen, vindt u op het Informatieblad 2019 of 2020 (opent in nieuw venster) van Fluvius.

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

De premie bedraagt

  • in 2019 (factuurdatum in 2019): 10 euro per m² glasoppervlak
  • In 2020 (factuurdatum in 2020): 8 euro per m² glasoppervlak.

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers bedraagt de premie 56 euro per m², waarbij de premie maximaal 40% van de factuur is.