Voorwaarden

 • Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies komt ook in aanmerking voor de premie. Bij volledige herbouw (=nieuwbouw) geldt de premie niet.
 • Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen
  • met eindfactuur in 2020 uiterlijk 12 maanden na de eindfactuurdatum.
  • met eindfactuur in 2021-2022 uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Een architect moet de werken begeleiden en de uitvoering van de werken controleren
  of de aannemer (zaakvoerder of een van zijn medewerkers) moet een certificaat van bekwaamheid hebben of een certificaat van bekwaamheid als aspirant. Op energiesparen.be vindt u een lijst met gecertificeerde aannemers (PDF bestand opent in nieuw venster).
 • Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (Rd-waarde, lambdawaarde, ...) waaraan het materiaal moet voldoen op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius ((opent in nieuw venster)).
 • Vanaf 2021 (eindfactuur) is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius ((opent in nieuw venster)).

U kunt de premie

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Bedrag

Eindfactuur inPremie isolatie
van de buitenmuur langs de binnenzijde

2020

15 euro per m2
202115 euro per m2
2021 - Klant met
'uitsluitend nachttarief'
22,5 euro per m2

Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer krijgt 22,5 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte. Dit bedrag geldt in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.

Publicaties