Voorwaarden

De premie geldt voor gebouwen andere dan woningen en appartementen:

  • aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006
  • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd vóór 1 januari 2006.

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Bedrag

Max. 20.000 euro.

Wetgeving

Energiebesluit van 19 november 2010