Als u de elektrische huisinstallatie gedeeltelijk of geheel vernieuwt, in een woning die minstens 30 jaar oud is, komt uw investering mogelijk in aanmerking voor de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen.

In een aantal gemeenten kunt u ook een gemeentelijke of provinciale premie krijgen. Op energiesparen.be kunt u met de Premiezoektrobot opzoeken of uw gemeente of provincie een premie of subsidie geeft ((opent in nieuw venster)).