Herinneringsbrief

Als u de waterfactuur niet kunt betalen, vraag dan zo snel mogelijk een plan voor afbetaling aan het drinkwaterbedrijf. Wacht niet op een herinneringsbrief.

  • Als u een 'beschermde klant' bent, mag het drinkwaterbedrijf u geen kosten aanrekenen voor herinneringsbrieven en ingebrekestellingen.
  • Als u geen beschermde klant bent, dan mag het drinkwaterbedrijf u voor een ingebrekestelling extra kosten aanrekenen. Een eerste herinneringsbrief is gratis.

Plan voor afbetaling

Met een plan voor afbetaling kunt u de facturen in delen betalen. U kunt een plan voor afbetaling vragen:

Als u een 'beschermde klant' bent, dan kunt u aan het drinkwaterbedrijf vragen om voor u een plan voor afbetaling op maat te maken.

Afsluiting van het water

Als u de facturen niet op tijd betaalt en geen plan voor afbetaling hebt aangevraagd, volgt het drinkwaterbedrijf een vaste procedure. Die procedure zorgt ervoor

  • dat uw water voor huishoudelijk gebruik niet onmiddellijk wordt afgesloten
  • dat u eerst nog een kans krijgt om uw betalingsproblemen op te lossen.

In bepaalde gevallen kan uw waterleverancier het water helemaal afsluiten. Soms mag de leverancier dat zelf beslissen (bijvoorbeeld als er gevaar is). Maar meestal moet de leverancier daarvoor eerst toestemming vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) in de gemeente. Het OCMW zal met u contact opnemen om te zien hoe de problemen opgelost kunnen worden. U wordt ook uitgenodigd op de vergadering van de LAC. Uw water wordt alleen afgesloten als alle leden van de commissie akkoord gaan met de afsluiting.

Bij sommige drinkwaterbedrijven betaalt u zelf de kosten voor de afsluiting. U betaalt ook de kosten van een nieuwe aansluiting.

  • Laatst gewijzigd op 19 juli 2019