Gedaan met laden. U bevindt zich op: Problemen met het betalen van de waterfactuur

Problemen met het betalen van de waterfactuur

Hebt u een vraag of klacht over uw waterfactuur, contacteer dan eerst uw waterbedrijf. Als u de waterfactuur niet kunt betalen, vraag dan onmiddellijk een plan voor afbetaling.

Herinneringsbrief

Als u de waterfactuur niet kunt betalen, vraag dan zo snel mogelijk een plan voor afbetaling aan het waterbedrijf. Wacht niet op een herinneringsbrief.

  • Als u een ‘beschermde klant’ bent, mag het waterbedrijf u geen kosten aanrekenen voor herinneringsbrieven en ingebrekestellingen.
  • Als u geen beschermde klant bent, dan is een eerste herinneringsbrief gratis. Hebt u binnen de 15 dagen na deze herinneringsbrief nog niet betaald, dan krijgt u een ingebrekestelling. Voor een ingebrekestelling mag het waterbedrijf u wel extra kosten aanrekenen.

Plan voor afbetaling

Met een plan voor afbetaling kunt u de facturen in delen betalen. U kunt een plan voor afbetaling vragen:

Als u een 'beschermde klant' bent, dan kunt u aan het waterbedrijf vragen om voor u een plan voor afbetaling op maat te maken.

Begrenzen van de watertoevoer

Als u de facturen niet op tijd betaalt en geen plan voor afbetaling hebt aangevraagd, volgt het waterbedrijf een vaste procedure. Die procedure zorgt ervoor

  • dat uw water voor huishoudelijk gebruik niet onmiddellijk wordt begrensd of afgesloten
  • dat u eerst nog een kans krijgt om uw betalingsproblemen op te lossen.

Om uw watertoevoer te mogen begrenzen, moet het waterbedrijf eerst toestemming vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) in de gemeente.

Betaalt u een deel van uw afbetaalplan, dan neemt het waterbedrijf binnen de vijf werkdagen de begrenzing weg. Is het plan dat uw waterbedrijf voorstelt niet haalbaar? Neem dan zeker contact op met het OCMW.

Is er na de begrenzing geen oplossing om uw schuld af te betalen, dan wordt uw dossier weer voor de lokale adviescommissie gebracht. Die commissie kan dan beslissen om uw water af te sluiten.

Afsluiting van het water

Het waterbedrijf kan een aanvraag tot afsluiting indienen bij de lokale adviescommissie wanneer u:

  • binnen de 6 maanden nadat een debietbegrenzer is geplaatst nog geen afbetalingsplan heeft opgestart voor de openstaande schulden
  • het afbetalingsplan niet nakomt
  • wanneer u niet betaalt voor het waterverbruik na de plaatsing van de begrenzing.

Het waterbedrijf moet hiervoor eerst toestemming vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) in de gemeente. Het OCMW zal met u contact opnemen om te zien hoe de problemen opgelost kunnen worden. U wordt ook uitgenodigd op de vergadering van de LAC. Uw water wordt alleen afgesloten als alle leden van de commissie akkoord gaan met de afsluiting.

Bij sommige waterbedrijven betaalt u zelf de kosten voor de afsluiting. U betaalt ook de kosten van een nieuwe aansluiting.

Wegname van begrenzing of heraansluiting

U hebt opnieuw recht op een normale toevoer zodra u de afbetalingsregeling opnieuw heeft opgestart. Als uw watertoevoer een eerste maal werd begrensd of werd afgesloten, moet u volledig aangesloten worden onder precies dezelfde afbetalingsvoorwaarden als voorheen.

Als de toevoer al eerder is begrensd of als u al eens eerder bent afgesloten geweest, kan het waterbedrijf weigeren de begrenzing weg te nemen of u opnieuw aan te sluiten. In dit geval moet u via de LAC een wegname van de begrenzing of heraansluiting vragen. Als de LAC akkoord gaat, dan moet het waterbedrijf de wegname van de begrenzing of heraansluiting binnen de vijf werkdagen uitvoeren. Ook als de LAC niet of niet tijdig beslist, moet het waterbedrijf de wegname van de begrenzing of heraansluiting binnen de vijf werkdagen uitvoeren.

  • De kosten voor de begrenzing en voor de wegname ervan zijn altijd ten laste van het waterbedrijf.
  • De kosten voor de afsluiting en heraansluiting zijn voor de klant en worden teruggevorderd via een verlenging van de afbetalingsregeling.