Gedaan met laden. U bevindt zich op: CreEAG-tief: contourboslandbouw als rendabele, effectieve aanpak van vergroening

CreEAG-tief: contourboslandbouw als rendabele, effectieve aanpak van vergroening

Een evenwicht vinden tussen landbouw en natuur is niet altijd gemakkelijk, maar het kan wel. Om dat aan te tonen werkte ILVO een project uit rond ‘contourboslandbouw’, waarmee ze een brug vormden tussen ‘mensen’, ‘doelstellingen’ en ‘natuur’.

Het doel

Een meerwaarde creëren voor landbouw én natuur: daar draait het om bij contourboslandbouw, het principe waarmee ILVO aan de slag ging. Eenvoudig uitgelegd betekent het dat er op hellende landbouwgronden greppels worden gegraven die de lijnen (contouren) van ​​het landschap volgen. Die vangen het regenwater op zodat het weer in de bodem kan sijpelen. Op de bermen naast de greppels worden bomen geplant die met hun wortels de grond vasthouden. Bovendien zorgen ze voor hout, vruchten en een verrijking van het landschap. Zo wordt contourboslandbouw een bruggenbouwer tussen ‘natuur’ en ‘landbouw’.

Project

Het project, dat van 2017 tot 2019 liep, ging van start met verkennende metingen op het domein van ‘pionier in de contourboslandbouw’ Rik Delhaye(opent in nieuw venster). Daarna volgde een deskstudie rond de ecologische waarde, biofysische effecten en praktische en wettelijke aandachtspunten. En natuurlijk werd er veel tijd en aandacht besteed aan de nodige praktijkervaringen: er verrezen drie contourboslandbouwpercelen in Heuvelland, Gavere en Heverlee. Op de percelen in Heuvelland vonden ook twee demomomenten plaats om zoveel mogelijk mensen te informeren én te inspireren. Iets wat ook gebeurde tijdens het lab ‘groenblauwe klimaatoplossingen in het buitengebied’, georganiseerd door VRP, dat de spots richtte op de contourboslandbouw in Heuvelland.

Leerpunten

Follow-up

Het project van ILVO was nog niet afgelopen of het instituut werd al gecontacteerd door VLM. Zij bogen zich over een erosieactieplan in Vlaams-Brabant en wilden, op basis van de resultaten van dit project, ook graag aan de slag met contourboslandbouw. Iets wat in de loop van 2020 werd gerealiseerd.