Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vogelen op den buiten

Vogelen op den buiten

Door bebouwing, intensieve landbouw en klimaatverandering krijgen ganzen en weidevogels het alsmaar moeilijker. Vele vogelsoorten zijn zelfs met uitsterven bedreigd. In 2008 trokken regionale landschappen Meetjesland en Schelde-Durme naar de landbouwers in hun buurt om te vertellen over het belang van weidevogels en ganzen voor de biodiversiteit. En om hen te overtuigen om aan weidevogelbeheer en nest- en kuikenbescherming te doen.  

Het doel

Landbouwers sensibiliseren, en weidevogels en overwinterende ganzen beschermen. Dat waren de doelen van de 2 deelprojecten:

  1. Wat met het ei in de wei? – een project van Regionaal Landschap Schelde-Durme
  2. Kreten uit de kreken – een project van Regionaal Landschap Meetjesland

Resultaten

Wat met het ei in de wei? – een project van Regionaal Landschap Schelde-Durme

  • 16 geëngageerde landbouwers kregen de hulp van 37 vrijwilligers om aan nest- en kuikenbescherming te doen. Dat gebeurde tussen april en juni 2008 op meer dan 80 hectare landbouwgrond.
  • Dankzij het project bakende de Vlaamse Landmaatschappij voor het eerst sinds lang opnieuw weidevogelgebieden af in de regio. Het ging om een gebied van meer dan 900 hectare.
  • Het Agentschap voor Natuur en Bos maakte na het project weer middelen vrij voor landbouwers die aan weidevogelbeheer deden in de cluster Kalkense Meersen(opent in nieuw venster), in de Oost-Vlaamse Scheldenatuur.
  • ‘Wat met het ei in de wei?’ was de aanleiding voor een samenwerking tussen de Boerenbond en de Vlaamse Landmaatschappij en de oprichting van Agrobeheercentrum Ecokwadraat (nu Boerennatuur Vlaanderen).

Kreten uit de kreken – een project van Regionaal Landschap Meetjesland

Tijdens een ontmoetingsdag kregen landbouwers meer informatie over:

  • ganzen en de bruine kiekendief
  • schade aan landbouwgewassen door ganzen en hoe ze die schade voorkomen
  • regelgeving rond de jacht op ganzen

De ontmoetingsdag was de basis voor de verdere samenwerking tussen landbouwers en natuurorganisaties.