Gedaan met laden. U bevindt zich op: De meerwaarde van meer water: waterspaarbekkens bij landbouwbedrijven

De meerwaarde van meer water: waterspaarbekkens bij landbouwbedrijven

Elk land- of tuinbouwbedrijf heeft water nodig. Veel water zelfs. Nu de klimaatverandering nattere winters en drogere zomers veroorzaakt, wordt het steeds interessanter om regenwater op te vangen en tijdens droge periodes te gebruiken. Inagro, het West-Vlaamse onderzoekscentrum voor de landbouwsector, toonde de voordelen van waterspaarbekkens aan voor de land- en tuinbouw, het milieu én de buurtbewoners. 

Het doel

De aanleg van waterspaarbekkens is niet alleen voordelig voor de boer die er zijn gewassen mee bewatert. Een waterbekken dat wordt aangelegd met oog voor het milieu, is ook nog eens goed voor de biodiversiteit. En doordat het water een weg vindt naar het waterspaarbekken in plaats van lager gelegen straten en huizen, helpt het ook wateroverlast voorkomen.

Voor land- en tuinbouwers is de keuze voor een waterspaarbekken dus vooral economisch. Organisaties die de natuur en landschappen beschermen, zien dan weer ecologische kansen. Buurtbewoners en lokale overheden zijn te overtuigen door mooi aangelegde waterpartijen en minder wateroverlast. Met dit project wilde Inagro die 3 doelgroepen bij elkaar brengen en informeren over de kansen van waterbeheer in spaarbekkens.

Het project

Inagro startte een project in 3 luiken met vormingsmomenten en veldexcursies voor alle doelgroepen. Inagro ontwikkelde 2 modules met lesmateriaal over waterspaarbekkens voor irrigatie in de land- en tuinbouw en de ecologische kansen van zo’n waterbekken. Er kwam ook een praktijkgids ‘Waterbekkens: tips bij een ecologische inrichting’(PDF bestand opent in nieuw venster) voor geïnteresseerde land- en tuinbouwers.

Bij 10 bestaande waterbekkens deed Inagro een wateranalyse. Daaruit bleek dat de waterkwaliteit in de waterspaarbekkens over het algemeen goed was.

Na afloop formuleerde Inagro samen met de projectpartners een aantal aanbevelingen voor het beleid om de aanleg van ecologische waterspaarbekkens aantrekkelijk te maken voor land- en tuinbouwbedrijven.

De geleerde lessen

Landbouwers blijven wantrouwig omdat ecologische inspanningen hen zuur kunnen opbreken wanneer de wetgeving verandert. Er is geen stabiel wettelijk kader voor dat soort ingrepen.

Tijdens de veldexcursies werd ook duidelijk dat er maar weinig technische kennis is over de ecologische inrichting van waterspaarbekkens. Adviserende overheidsdiensten, landschapsplanners, architecten en studiebureaus zijn onvoldoende op de hoogte. Een technische lessenreeks voor die doelgroep is nodig als volgende stap.