De brochure is samengesteld naar aanleiding van een cursus Varkens gezond houden die door het Praktijkcentrum Varkens en de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij in het voorjaar 2010 werd georganiseerd. In de brochure komen de belangrijkste facetten van gezondheid en gezondheidszorg in de varkenshouderij aan bod.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum November 2010
Publicatietype Brochure
Reeks Nummer 60
Doelgroep Landbouwers