Met dit formulier kunt u een bodemattest aanvragen. Voor u dat attest aanvraagt, kunt u het best contact opnemen met een notaris. Houd er rekening mee dat gronden waarop een risico-inrichting aanwezig is of was, alleen overgedragen kunnen worden als er minimaal een rechtsgeldig oriënterend onderzoek werd uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige en als dat onderzoek door de OVAM werd goedgekeurd. Dit formulier is een toepassing van het ministerieel besluit van 11 mei 2017 houdende vaststelling van het modelformulier voor aanvraag van bodemattest.
Publicatiedatum
Juni 2021
Publicatietype
Formulier
Thema's
Bodem
Doelgroep
Ruim publiek, Notarissen