Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanzet voor een integrale populatiemonitoring van aalscholvers in Vlaanderen

Aanzet voor een integrale populatiemonitoring van aalscholvers in Vlaanderen

Onderzoeksrapport
oktober 2018
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
In Vlaanderen lopen geruime tijd monitoringprojecten waarbij de aantallen broedende en overwinterende aalscholvers jaarlijks worden opgevolgd. Om een beter inzicht te krijgen in de factoren die aan de basis liggen van de vastgestelde trends, werden in 2010 stappen gezet in de richting van een integrale monitoring. Daarvoor worden er ook gegevens over broedsucces, mortaliteit, immigratie en emigratie verzameld. In dat kader is het Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek (INBO) in 2010 gestart met een kleurringproject waarbij in diverse kolonies jonge aalscholvers werden geringd. In een aantal kolonies werd ook het broedsucces bepaald.
Publicatiedatum
Oktober 2018
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Koen Devos
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (50)