Het activiteitenverslag geeft een overzicht van de geldende wetgeving op het vlak van de Vlaamse steunverlening aan de visserij- en aquacultuursector. De ingediende en betoelaagde dossiers inworden in detail besproken. Het verslag beschrijft ook de evolutie van de steunverlening gedurende de voorbije jaren.
Publicatiedatum Juni 2020
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Steunmaatregelen landbouw en visserij

Vorige edities