Gedaan met laden. U bevindt zich op: Activiteitenverslag IWT - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

Activiteitenverslag IWT - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

Elk jaar publiceert het IWT een activiteitenverslag van het voorbije werkingsjaar. Het verslag brengt een uitgebreid overzicht van de brede waaier aan steunmogelijkheden waarmee het IWT helpt bij de realisatie van technologische innovatieplannen. Het geeft ook duiding over de beleidsaccenten op het vlak van innovatie-ondersteuning. 2015 is het laatste werkingsjaar van het IWT. Op 1 januari 2016 zijn het IWT en het Agentschap Ondernemen gefuseerd tot het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.
Publicatiedatum
April 2016
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Wetenschappelijk onderzoek , Technologie , Innovatie

Vorige edities