Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actualisatie Delft3D-NeVla model. Implementatie van bodemligging uit 2019

Actualisatie Delft3D-NeVla model. Implementatie van bodemligging uit 2019

In dit rapport wordt een actualisatie van het Delft3D-NeVla-model gepresenteerd, waarbij de bodemligging van het model is geüpdatet van 2011 naar 2019. Er zijn validatieruns uitgevoerd met het Delft3D-NeVla-model vóór en na de update van de bodemligging. Uit de modelresultaten blijkt dat de update van de bodemligging nauwelijks invloed heeft op de afwijking die het model heeft ten opzichte van de waterstandsmetingen. Het NeVla-model representeert het waterstandsverloop goed in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde, maar in de Boven-Zeeschelde wordt de getijslag in opwaartse richting sterk overschat.
Publicatiedatum
Juli 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Stark, J., Vanlede, J.
Reeks
WL Rapporten PA016_3