Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actualisering VEKP – context, governance, structuur en doelstellingen. Advies Minaraad

Actualisering VEKP – context, governance, structuur en doelstellingen. Advies Minaraad

Beleidsadvies
september 2023
Minaraad - Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
Het adviesvraagdossier bestond uit: (1) de bisnota aan de Vlaamse Regering en het ontwerp Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en de beslissingsfiche van de Vlaamse Regering. Aangezien het voor advies voorgelegde dossier zo omvangrijk en divers was, heeft de Minaraad besloten met afzonderlijke adviezen in te gaan op deelaspecten van de zaak. In het voorliggende advies wordt ingegaan op de onderdelen “context, governance en structuur” en, binnen het luik “Decarbonisatie: broeikasgasemissies en verwijderingen”, op de kwestie van de algemene doelstellingen.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Milieu- en natuurbeleid