Het project Hydro- en sedimentdynamische en morfologische processen op meso-schaal, dat onderdeel is van thema 7 uit de Agenda Morfologische en ecologische effecten sedimentstrategie, wil de inzichten in de hydro- en sedimentdynamische en morfologische processen op meso-schaal te verbeteren. In dit rapport wordt de gevoeligheid van verschillende parameters op het morfologische resultaat nagegaan, voornamelijk gefocust op de drempelgebieden (drempel van Hansweert en drempel van Frederik). De parameters die worden onderzocht zijn de type sedimenttransport formulering, de morfologische factor (MF), de correcties voor de bodemhelling (αbn en αbs). Qua hydrodynamische parameters werd gevarieerd met de ruwheid, 3D effecten (ofwel 3D-model met 2 lagen ofwel gebruik makend van secondaire stroming optie). Tot slot werd een gridverfijning geprobeerd en werden ook de eigenschappen van het sediment zelf (D50 en sedimentfracties) aangepast.
Publicatiedatum
Maart 2019
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
D. Meire, Y. Plancke, B. De Maerschalck, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten
Opmerking

Erratum 28/11/2019: de subtitel van het rapport is gewijzigd naar "deelrapport 3" (i.p.v. "deelrapport 2") Bijgevolg is ook het versienr. verhoogd naar “versie 4“ (i.p.v. versie 3). Dit had een impact op alle pagina's: koptitel, ID blad, kaft en titelpagina.