Een keer om de vijf jaar, als aanloop voor de komende legislatuur wordt door de afdeling Planning en Statistiek (APS) een algemene omgevingsanalyse voor Vlaanderen opgesteld. Men beschrijft hoe Vlaanderen nu is en wat de regio de komende jaren mag verwachten op demografisch, macro-economisch, sociaal-cultureel, technologisch en ecologisch vlak. De algemene omgevingsanalyse biedt geen oplossingen, maar beschrijft de te verwachten knelpunten en geeft signalen voor de zich aankondigende opportuniteiten.

Publicatiedatum Juli 2004
Publicatietype Rapport
Thema's Algemeen beeld Vlaanderen