Het alternatief rapport van het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l’enfant legt het Belgische beleid naast de signalen en klachten over kinderrechtenschendingen van minderjarigen en hun belangenbehartigers. Het VN-Kinderrechtencomité ziet toe op de naleving van de rechten van het kind in verschillende lidstaten via een vijfjaarlijks rapporteringsproces.
Publicatiedatum
Februari 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Personen met een handicap , Kinderrechten , Kinderen en jongeren , Jeugd
Auteur(s)
Vlaams Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l’enfant