Gedaan met laden. U bevindt zich op: Alternatievenonderzoeksnota complex project viaduct Gentbrugge. Advies MORA

Alternatievenonderzoeksnota complex project viaduct Gentbrugge. Advies MORA

Beleidsadvies
april 2024
MORA - Mobiliteitsraad van Vlaanderen
De MORA vindt het positief dat het complex project Viaduct Gentbrugge ruimer wordt opgevat dan alleen de aanpak van de viaductinfrastructuur en dat binnen een geïntegreerde benadering ook de aandacht gaat naar de kwaliteit van de omgeving en de connectiviteit tussen de vervoersnetwerken.
Publicatiedatum
April 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en onderzoek mobiliteit en openbare werken
Doelgroep
Ruim publiek