Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ambtshalve sanering van bodemverontreinigingen met gechloreerde solventen (VOCl's)

Ambtshalve sanering van bodemverontreinigingen met gechloreerde solventen (VOCl's)

Brochure
november 2015
OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Gechloreerde solventen zijn vluchtige alifatische chloorkoolwaterstoffen die de bodem kunnen verontreiniging. De brochure geeft informatie over de manier waarop OVAM deze bodemverontreiniging aanpakt.
Publicatiedatum
November 2015
Publicatietype
Brochure
Thema's
Bodem
Doelgroep
Ruim publiek, Bodemsaneringsdeskundigen