De wetgeving op de ambulante handel (markten, ...) is sinds de zesde staatshervorming een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. In 2017 werd de wetgeving beter afgestemd op de evoluerende socio-economische realiteit en op een modern beheer van ambulante activiteiten. Meer autonomie voor gemeenten, deregulering en administratieve vereenvoudiging zijn de rode draad doorheen de wetswijziging. De brochure geeft duiding bij de vernieuwde Vlaamse wetgeving.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Brochure
Thema's
Lokale besturen , Ondernemen