De toegenomen aandacht voor de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van werknemers vestigt tegelijkertijd ook de aandacht op het groeiende en chronische probleem van personeelsafwezigheid. Heel wat organisaties, zo ook de Vlaamse overheid, zetten daarom in op programma’s die de aan- en afwezigheid van personeel monitoren en het welzijn van het personeel ondersteunen. De focus van dit onderzoek ligt op het concept van personeelsbeschikbaarheid, en de manier waarop deze personeelsbeschikbaarheid effectief beheerd kan worden. Het doel van het rapport bestaat erin om meer inzicht te krijgen in (de potentiële voorspellers) van personeelsbeschikbaarheid in de Vlaamse overheid.
Publicatiedatum April 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Werken bij de Vlaamse overheid , Vlaamse overheid
Auteur(s) Sophie Op de Beeck & Annie Hondeghem