De brochure maakt bouwheren, initiatiefnemers of ontwikkelaars van een bouwproject of verkaveling wegwijs in de archeologieregelgeving en de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Brochure
Thema's
Archeologie , Bouwen en verbouwen
Doelgroep
Ruim publiek, Lokale besturen, Bouwsector
Opmerking

Wilt u meer dan 50 exemplaren bestellen, neem dan contact op met het agentschap via bestellingen@onroerenderfgoed.be.