Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsaanbevelingen voor een actiever en breder socio-economisch beleid rond landbouw. Advies SALV

Beleidsaanbevelingen voor een actiever en breder socio-economisch beleid rond landbouw. Advies SALV

Het advies op eigen initiatief is opgevat als een ‘recap’ van eerdere aanbevelingen op het vlak van landbouw en economie. Het reikt aanbevelingen aan voor een actiever en breder socio-economisch landbouwbeleid die voortbouwen op deze ‘recap’. Hiermee biedt de SALV een eerste aanzet voor de ontwikkeling van beleidsinstrumenten om socio-economische uitdagingen binnen de landbouw het hoofd te bieden, zonder daarbij exhaustief te willen zijn.
Publicatiedatum
Juni 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid
Doelgroep
Ruim publiek