De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van het cultuurbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum Oktober 2014
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Cultuur, jeugd, sport, media en toerisme , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving
Auteur(s) Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 2014-2019