De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van gelijke kansen, integratie en inburgering voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Samenleving en bevolking , Gelijke kansen en diversiteit
Auteur(s)
Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen