De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van mobiliteit en openbare werken voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum November 2019
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Mobiliteit en openbare werken
Auteur(s) Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken