Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsnota 2019-2024. Welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding

Beleidsnota 2019-2024. Welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid , Armoede
Auteur(s)
Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding [