De publicatie bevat de integrale tekst van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018. Figuren en illustraties zijn toegevoegd ter verduidelijking.
Publicatiedatum December 2018
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Ruimtelijk beleid