Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Strategische visie. Geïllustreerde versie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Strategische visie. Geïllustreerde versie

De publicatie bevat de integrale tekst van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018. Figuren en illustraties zijn toegevoegd ter verduidelijking.
Publicatiedatum
December 2018
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Ruimtelijk beleid