Stress, burn-out en ongewenst gedrag voorkomen is een gezamenlijke opdracht van het school- of centrumbestuur en directie. Zij hebben daarin verschillende rollen en verantwoordelijkheden die wettelijk zijn vastgelegd. Het beleidsplan ondersteunt onderwijsinstellingen met informatie en tips voor het omgaan met psychosociale risico’s.
Publicatiedatum November 2016
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Werken in het onderwijs