Het Bemiddelingsboek bundelt de klachtenrapporten die de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg aan de Vlaamse Ombudsdienst bezorgen.
Publicatiedatum Maart 2021
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Klachten over de overheid , Gezondheidszorg

Vorige edities