Het Bemiddelingsboek bundelt de klachtenrapporten die de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg aan de Vlaamse Ombudsdienst bezorgen.
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Klachten over de overheid , Gezondheidszorg

Vorige edities