De folder geeft een overzicht van de regelgeving die van toepassing is op beschermde monumenten in Vlaanderen. Ze geeft informatie over de beschermingsprocedure, de rechtsgevolgen van een bescherming en de premies.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Augustus 2016
Publicatietype Folder
Thema's Monumenten- en landschapszorg