Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevorderen van het gebruik van kunststofrecyclaten in bouwtoepassingen via het Vlaams aankoopbeleid. Eindrapport

Bevorderen van het gebruik van kunststofrecyclaten in bouwtoepassingen via het Vlaams aankoopbeleid. Eindrapport

Het rapport staat stil bij de technische, economische, regulerende en organisatorische knelpunten die het inzetten van kunststofrecyclaten bemoeilijken of onmogelijk maken en formuleert concrete aanbevelingen om deze specifieke knelpunten te verhelpen. Specifieke belangstelling gaat naar standaardbestekken en productfiches van de Vlaamse overheid, waarin een grotere aandacht kan gegeven worden aan duurzaamheid en innovatie.
Publicatiedatum
Maart 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Duurzame ontwikkeling , Milieu- en natuurbeleid , Milieutechnologie
Doelgroep
Beleidsmedewerkers, Bouwsector