Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijproducten van de bio-ethanolproductie. Aanbod en waarde voor melkvee

Bijproducten van de bio-ethanolproductie. Aanbod en waarde voor melkvee

De voederkosten van het melkvee bedragen meer dan 50% van de kostprijs van de melk. Een gedeelte van de eiwitvoorziening van melkvee steunt op ingevoerde eiwitbronnen zoals sojaschroot. Er is een groeiende druk van de publieke opinie op deze import. Daarnaast zijn er de laatste jaren een serie van bijproducten van de bio-energiewinning op de markt gekomen. De waarde van deze bijproducten zijn bij de veehouders echter niet goed bekend. Een correcte waardering van de producten is dus zeer belangrijk. Het demonstratieproject “Bijproducten uit de energiewinning: aanbod en waarde voor melkvee” werd in 2008 door het Departement voor Landbouw en Visserij goedgekeurd. De doelstelling van het project is om via een aantal proeven op “proef- en demonstratiebedrijven” de waarde van die producten te leren kennen. Het project werd formeel ingediend door het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV), in nauwe samenwerking met verschillende partners, nl. Bedrijfsadvisering Melkveehouderij West-Vlaanderen (PIVAL), de Hooibeekhoeve (provincie Antwerpen), ILVO-DIER (Melle) en het PVL te Bocholt. Het project liep van april 2009 tot juni 2011. Er werd regelmatig verslag uitgebracht in de landbouwpers. De brochure maakt de resultaten beschikbaar voor alle rundveehouders.

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
November 2011
Publicatietype
Brochure
Thema's
Dieren , Milieu en landbouw
Doelgroep
Landbouwers
Opmerking

Deze publicatie kan niet naar het buitenland opgestuurd worden.