Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is een internationale magneet, maar ziet recent per saldo bijna evenveel inwoners wegtrekken naar de overige gewesten van het land als er aankomen vanuit het buitenland. Zij die de hoofdstad verlaten om zich elders in het land te vestigen, zijn vaak jonge gezinnen en meer dan vroeger zijn daar buitenlanders bij. Uitwijking naar naburige gemeenten of naar andere grote steden is de regel. Opmerkelijk is de recent toegenomen uitwijking naar de Denderstreek.
Publicatiedatum
November 2015
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Algemeen beeld Vlaanderen , Brussel
Auteur(s)
Edwin Pelfrene
Reeks
SVR-st@ts 2015/13