Gedaan met laden. U bevindt zich op: Blonde d'Aquitaine

Blonde d'Aquitaine

Naar het einde van de 20ste eeuw nam de interesse in Franse vleesrassen in België toe. De redenen hiertoe waren van diverse aard. Sommige veehouders kozen voor diversificatie op hun bedrijf zoals hoeveverkoop en wensten ook een gediversifieerd product aan te bieden ten opzichte van hetgeen in het reguliere handelscircuit werd aangeboden. Anderen kozen bewust voor een ander ras dan het Belgisch Witblauwe ras omdat ze kampten met een aantal nadelige gevolgen van de sterk doorgedreven selectie op bespiering in het Belgisch Witblauwe ras zoals afwijkingen, verminderde groei, … Nog anderen opteerden voor de biologische veehouderij waardoor ze genoodzaakt waren om over te schakelen op een ander ras dan het Belgisch Witblauwe ras omwille van het beperkt aantal toelaatbare keizersnedes in de biologische veehouderij. De keuze binnen de Franse vleesrassen viel in Vlaanderen vooral op het Limousin en het Blonde d’ Aquitaine ras. Deze rassen worden gekenmerkt door onder andere gemakkelijke kalvingen, een goede vruchtbaarheid en geringe afwijkingen. Gezien deze rassen een heel andere manier van uitbating en management vragen dan het dikbilras, was er nood aan productieresultaten van deze Franse vleesrassen binnen de Vlaamse productieomstandigheden. Om hierop een antwoord te bieden heeft de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (toen: Dienst Ontwikkeling – Ministerie van Middenstand en Landbouw) in de loop van 1999 gestart met het opvolgen van een aantal bedrijven met dieren van het Limousin en Blonde d’Aquitaine ras (“demonstratieproef Franse vleesrassen” genaamd). Terwijl de veestapel van het Limousinras min of meer stagneert, kent het Blonde d’Aquitaine ras nog steeds een lichte groei in Vlaanderen. Na ruim 10 jaren opvolging van bedrijven met dieren van het Blonde d’ Aquitaine ras, werd de demonstratieproef in 2011 afgerond en werden de zoötechnische resultaten gebundeld in een brochure. Deze brochure biedt heel wat nuttige informatie voor elke veehouder die met het Blonde d’ Aquitaine ras wil gaan fokken en een kwalitatieve en productieve veestapel wil gaan uitbouwen.

Lees de publicatie

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
April 2012
Publicatietype
Brochure
Thema's
Dieren , Duurzame landbouw
Doelgroep
Landbouwers
Opmerking

Deze publicatie kan niet naar het buitenland opgestuurd worden.