Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bouwen aan breed draagvlak voor nieuwe onderwijsdoelen in het basisonderwijs. Advies VLOR

Bouwen aan breed draagvlak voor nieuwe onderwijsdoelen in het basisonderwijs. Advies VLOR

Beleidsadvies
november 2023
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
Advies bij de (her)start van de ontwikkeling van nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basisonderwijs. Het proces richting nieuwe onderwijsdoelen voor het basisonderwijs is opnieuw opgestart. Naar aanleiding daarvan brengt de Vlaamse Onderwijsraad een advies op eigen initiatief uit. De Vlor kan zich vinden in de nadruk op Nederlands en wiskunde, maar dat mag het curriculum niet overladen. Voor het kleuteronderwijs is een versterking van het curriculum nodig.
Publicatiedatum
November 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Basisonderwijs