Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit weerspiegelt de verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs. Het gaat om verwachtingen waarover alle betrokkenen het samen eens zijn. Het referentiekader biedt houvast en respecteert de autonomie van iedere school. Het bronnendocument bevat de bronnen die een rol speelden in het ontwikkelingsproces van het referentiekader. Door middel van een synthese van de verwachtingen van belanghebbenden en een selectie van de bevindingen van wetenschappers en andere deskundigen geeft het een zicht op de onderbouwing van het referentiekader.

Meer informatie

Publicatiedatum April 2017
Publicatietype Verslag
Thema's Onderwijsinspectie , Onderwijsbeleid en -regelgeving