De brochure bevat een beknopte samenvatting van het eindrapport van de werkgroep Participatie. Hierin wordt een visie op participatie ontwikkeld en worden een aantal aanbevelingen voor het beleid geformuleerd.
Publicatiedatum Mei 2009
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Verkiezingen en burgerparticipatie , Stedenbeleid