De brochure bevat een beknopte samenvatting van het eindrapport van de werkgroep Participatie. Hierin wordt een visie op participatie ontwikkeld en worden een aantal aanbevelingen voor het beleid geformuleerd.
Publicatiedatum
Mei 2009
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Verkiezingen en burgerparticipatie , Stedenbeleid