De brochure bevat een beknopte samenvatting van het eindrapport van de werkgroep Participatie. Hierin wordt een visie op participatie ontwikkeld en worden een aantal aanbevelingen voor het beleid geformuleerd.