Gedaan met laden. U bevindt zich op: BVR wijziging vaststelling toepassingsgebied Havenverkeersverordening haven Antwerpen. Advies MORA

BVR wijziging vaststelling toepassingsgebied Havenverkeersverordening haven Antwerpen. Advies MORA

Beleidsadvies
januari 2024
MORA - Mobiliteitsraad van Vlaanderen
Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2021 tot vaststelling van het toepassingsgebied van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen.
Publicatiedatum
Januari 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen