Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cofinanciering in functie van de kostenefficiëntie voor allocatie van middelen uit het Vlaams Klimaatfonds voor Vlaamse mitigatiemaatregelen. Visienota Vlaamse Regering

Cofinanciering in functie van de kostenefficiëntie voor allocatie van middelen uit het Vlaams Klimaatfonds voor Vlaamse mitigatiemaatregelen. Visienota Vlaamse Regering

Het Vlaams Klimaatfonds (VKF) zal in de toekomst verder ingezet worden als hefboom voor Vlaamse mitigatiemaatregelen die bijdragen aan de Vlaamse broeikasgasreductiedoelstelling in de niet-ETS en LULUCF-sectoren. Beleidsinstrumenten die bijdragen aan het behalen van de Vlaamse broeikasgasreductiedoelstellingen, zullen via het VKF worden gecofinancierd.
Publicatiedatum
September 2020
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Klimaat , Milieutechnologie