Het Vlaams Klimaatfonds (VKF) zal in de toekomst verder ingezet worden als hefboom voor Vlaamse mitigatiemaatregelen die bijdragen aan de Vlaamse broeikasgasreductiedoelstelling in de niet-ETS en LULUCF-sectoren. Beleidsinstrumenten die bijdragen aan het behalen van de Vlaamse broeikasgasreductiedoelstellingen, zullen via het VKF worden gecofinancierd.
Publicatiedatum September 2020
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Klimaat , Milieutechnologie