Gedaan met laden. U bevindt zich op: Complex Project ECA. Extra Containercapaciteit Antwerpen. Deelrapport 1. Inschatting van de verandering in SSC met behulp van een multivariaat model voor de continue meetstations

Complex Project ECA. Extra Containercapaciteit Antwerpen. Deelrapport 1. Inschatting van de verandering in SSC met behulp van een multivariaat model voor de continue meetstations

In het kader van het Complex project ECA (Extra Containercapaciteit Antwerpen) moet het effect van de stortingen voor het onderhouden van een tweede getijdendok ingeschat worden. Om het effect op de primaire productie te kunnen inschatten, moet de verandering in de zwevende stof concentratie (SSC) langsheen het Schelde-estuarium gekend zijn. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een multivariaat model (MVM), waarbij op basis van verklarende parameters de SSC wordt ingeschat. In dit rapport wordt een MVM opgemaakt voor de verschillende locaties waar er continue metingen plaatsvinden van de turbiditeit (waaruit de SSC afgeleid wordt). In tegenstelling tot eerdere analyses werd het model uitgebreid om de tijdsvertraging tussen de stortingen en de verandering in SSC op de verschillende locaties expliciet mee te beschouwen.
Publicatiedatum
Maart 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Plancke, Y., De Maerschalck, B., Meire, D.
Reeks
WL Rapporten 21_128_1